ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στόχος η βελτίωση της επικοινωνίας και η διαχείριση των συγκρούσεων μέσα στην οικογένεια

Προγραμματίστε τη συνεδρία σας

Η οικογένεια αποτελεί ένα μικρόκοσμο, μια μικρογραφία του κόσμου. Οι αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών, αφενός εμποδίζουν τα παιδιά να κατανοήσουν τα βασικά μαθήματα της ανθρώπινης καρδιάς και αφετέρου αναστατώνουν τους γονείς, που συνήθιζαν να διδάσκουν τα μαθήματα αυτά στα αγαπημένα τους παιδιά.

Οι γονείς χρειάζεται να αναπτύξουν νέους ευφυείς τρόπους, προκειμένου να διδάξουν στα παιδιά τους τα βασικά συναισθηματικά και κοινωνικά μαθήματα.

 

Ένα άτομο που μεγαλώνει σε μια οικογένεια όπου η αυτοεκτίμηση βρίσκεται σε ανώτερα επίπεδα, η επικοινωνία γίνεται άμεσα, καθαρά, με ακρίβεια και ειλικρίνεια, οι κανόνες είναι εύκαμπτοι, ανθρώπινοι και επιδέχονται αλλαγές, ο δεσμός με την κοινωνία είναι πολύπλευρος και βασίζεται στην επιλογή, σε μια οικογένεια όπου ενισχύονται οι συναισθηματικοί δεσμοί με ελευθερία επιλογής και αγάπη, αυτό το άτομο μπορεί να αξιοποιήσει τις ικανότητές του κατάλληλα, να βρει τρόπους να προσαρμόζεται στο νέο και στο διαφορετικό, μπορεί να αγαπήσει βαθιά και να ζει τίμια και αποδοτικά.

 

Εκεί έρχεται να βοηθήσει η οικογενειακή ψυχοθεραπεία, στην ανάπτυξη και στη διατήρηση υγιών και λειτουργικών σχέσεων.

Προγραμματίστε τη συνεδρία σας
με την ψυχολόγο Μπαρώτα Κατερίνα,
στο γραφείο της στη Χαλκίδα

καλώντας στο